Monique Feld klassiek homeopaat Rockanje
Homeopathie praktijk "Mozaique"
Monique Feld klassiek homeopaat Rockanje
HomePraktijkCEASEVragenTarievenContact |

Monique Feld, klassiek homeopaat
Rockanje

 
Klassieke homeopathie in een notendop.

De klassieke homeopathie biedt aan iemand die wil komen tot een daadwerkelijke genezing van zijn of haar klachten een bijzondere weg.

Wat mag u hierbij verwachten?

Allereerst dat u als mens centraal staat en met al uw klachten en bijzondere eigenschappen serieus genomen wordt.
U geeft een duidelijke beschrijving van uzelf en uw klachten. De homeopaat noteert dit allemaal.

Op grond van al die gegevens komt de homeopaat tot de keuze van een homeopatisch middel.
Na verloop van tijd komt u terug om verslag uit te brengen over het verloop van de klachten en ook om te praten over eventueel andere dingen die veranderd zijn.
Het gaat dus om uw totale welbevinden en niet alleen om de plaatselijke klacht waar de ziekte zich wellicht het sterkste uitspreekt.
Ziekten, zowel de acute als de problemen die u al jaren heeft, zijn uitingen van een verstoring die dieper zit en niet zichtbaar is op het eerste gezicht.
Werkelijk genezen kunt u slechts dan, wanneer de diepste verstoring wordt opgeheven. Wanneer slechts de plaatselijke klacht aangepakt wordt en de diepere oorzaak blijft bestaan, dan zal de klacht op een gegeven moment weer terug komen of er zal elders een andere uiting van de ziekte ontstaan. Deze nieuwe ziekte kan in niets op de oude klacht lijken, maar is toch een uiting van dezelfde ongenezen verstoring.

De klassiek homeopaat richt zich op de kern van het probleem, de bron, waarna de gevolgen van het probleem na verloop van tijd verdwijnen.
Bij een genezingsproces krijgt iemand meer energie en meer levenszin.

Iemand die nergens meer een gat in ziet, depressief is, weinig energie heeft en geen vreugde meer beleeft, zal, wanneer hij of zij bijvoorbeeld voor maagklachten bij een klassiek homeopaat komt, niet alleen op den duur van de maagklachten genezen, maar allereerst tot een oplossing van de diepere problemen komen. Daardoor zal hij, vaak nog eerder dan de maagklachten verdwijnen, een gevoel van groter welbevinden en meer energie ervaren. Gebeurt dat niet dan is hij niet werkelijk genezen.

Wanneer er veel verstoringen zijn, dan zal een genezingsproces meer tijd in beslag nemen.
Is er nog maar weinig aan de hand dan zullen de te behandelen klachten snel blijvend kunnen verdwijnen.
Dat betekent dat, hoe sneller u aan de bel trekt hoe eerder u van uw klachten af bent, ook al heeft u slechts vage, nog niet te definieren, klachten van niet-welbevinden.

Problemen van psychische zowel als van lichamelijke aard, klachten die optreden in de ouderdom of bij zuigelingen, kunnen veelal op homeopatische wijze behandeld worden.
 


Monique Feld klassiek homeopaat Rockanje
HomePraktijkCEASEVragenTarievenContact |
Monique Feld klassiek homeopaat Rockanje
© 2020