Monique Feld klassiek homeopaat Rockanje
Homeopathie praktijk "Mozaique"
Monique Feld klassiek homeopaat Rockanje
HomePraktijkKlassiekCEASEVragenContact |

Monique Feld, klassiek homeopaat
Rockanje

 
Vergoedingen homeopatische behandelingen.

De vergoeding voor klassiek homeopatische behandeling is door bijna alle zorgverzekeraars opgenomen in het pakket aanvullende verzekeringen. Bij een aantal van deze verzekeringen wordt de homeopatische behandeling geheel vergoed tot een bepaald maximum per jaar.
De overige verzekeringen vergoeden in elk geval een deel ervan, vaak een vaste vergoeding per consult. Voor de meeste zorgverzekeraars is het voor de vergoeding van belang dat u een homeopaat heeft die aangesloten is bij de NVKH of de VHAN.
Ik ben aangesloten bij de NVKH onder lidnummer 05-1541.
Daar er grote verschillen zitten in de vergoedingen per zorgverzekeraar is het raadzaam uw polis te raadplegen of de zorgverzekeraar hierover te bellen.

U heeft voor een homeopatische behandeling geen verwijskaart nodig van uw huisarts.

De consulttarieven van deze praktijk zijn:

eerste consult (1 uur) € 90  
vervolgconsult € 30 per uur  

Deze tarieven zijn inclusief homeopatisch middel.

Betaling:

Tenzij anders overeengekomen dienen de consulten altijd direct na afloop contant te worden betaald. Een pinapparaat is niet aanwezig.
U ontvangt hiervoor een factuur welke tevens als nota voor de zorgverzekeraar kan worden gebruikt.

Annulering:

De afgesproken tijd is voor u gereserveerd.
Indien u een gemaakte afspraak wilt verplaatsen of afzeggen dient u dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak, te melden tijdens het telefonisch spreekuur of op de voicemail.
Voor afspraken die niet op tijd worden geannuleerd kan de helft van het consultbedrag in rekening worden gebracht.
Bij niet verschijnen zonder afzegging ben ik genoodzaakt het hele consultbedrag in rekening te brengen.
 


Monique Feld klassiek homeopaat Rockanje
HomePraktijkKlassiekCEASEVragenContact |
Monique Feld klassiek homeopaat Rockanje
© 2020